سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close مه پاش   مه پاش پکیج آبیاری هوشمند   پکیج آبیاری هوشمند تایمر آبیاری هوشمند   تایمر آبیاری هوشمند لوازم جانبی تجهیزات آبیاری قطره ای   لوازم جانبی آبیاری قطره ای انواع رابط، تبدیل و انشعابات    رابط، تبدیل و انشعابات تایمر آبیاری هوشمند   محصولات منتخب محصولات منتخب   محصولات با تخفیف! محصولات منتخب   محصولات با کیفیت ایرانی نمونه کار   دسته بندی ______________________________________________________ نمونه کار   نمونه کار
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

خنک کردن گلخانه و بررسی روش های آن

گلخانه هوشمند

روش های خنک کردن گلخانه:
در ماه هایی از سال که درجه حرارت در گلخانه از درجه حرارت مطلوب بالا تر میرود، لازم است با روش های مناسبی درجه حرارت گلخانه را کاهش داد. به منظور روش های گوناگونی پیشنهاد شده است که اصلی ترین آنها عبارت است از:
◘ تهویه گلخانه
◘ کاهش ورود نور به گلخانه
◘ خنک کردن تبخیری
◘ عبور هوا از عمق زمین
◘ آب پاشی روی سقف گلخانه

در ادامه به بررسی دقیق تر هر کدام از موارد می پردازیم:
• تهویه:
در یک روز آفتابی زمانی مه تهویه صورت نمی گیرد، درجه حرارت درون گلخانه 25 درجه سانتی گراد بیشتر از بیرون است در حالی که انجام تهویه طبیعی از طریق پنجره ها باعث خواهد شد، درجه حرارت درون گلخانه تنها 12 درجه سانتی گراد بیشتر از بیرون باشد. بنابراین، چنانچه درجه حرارت بیرون گلخانه از 18 درجه ی سانتی گراد فراتر برود باید از روش تهویه مکانیکی استفاده کرد تا سبب خنک تر شدن گلخانه شود و در صورتی که تهویه مکانیکی هم نتواند درجه حررت را در حد مطلوب کاهش دهد باید از سایر روش ها برای خنک کردن گلخانه استفاده نمود.

• کاهش ورود نور به گلخانه:
کاهش ورود نور به گلخانه سبب کاهش درجه حرارت فضای گلخانه خواهد شد. به منظور کاهش مناسب درجه حرارت، بر اساس منطقه و نوع گیاه، باید اواخر فصل بهار و اوایل فصل پاییز 30 تا 55 درصد و در فصل تابستان 50 تا 73 درصد از میزان ورود نور به گلخانه کاست. به طور معمول کمتر از 30 درصد سایه اندازی (کاهش ورود نور) تاثییر چندانی به درجه حرارت فضای گلخانه نخواهد داشت. میزان کاهش ورود نور به گلخانه برای گیاهان مختلف متفاوت است. به طور مثال در یک منطقه، میزان کاهش ورود نور در تابستان برای گل لیلیوم حدود 50 درصد، ارکیده 60 درصد و آنتوروم از 70 درصد مناسب بوده است. در نهایت، شدت نور در گلخانه برای هر گیاه نباید از حد مجاز کمتر شود. هرچه گیاهان درون گلخانه شطح برگ بیشتری داشته باشند، به نور بیشتری نیازمند خواهد بود و به میزان کمتری سایه انداز نیاز است.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک