نمونه محصول تولید شده در گلخانه هوشمند اسمارت بین

گلخانه هوشمند

نمونه گوجه چیری کشت شده در یکی از گلخانه های هوشمند ایستر، در این پروژه تابلو برق و سیستم پردازشگر مرکزی گلخانه اسمارت بین (ایستر) را مشاهده میکنید.
گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

گلخانه هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


با عضویت در اسمارت بین قوانین و مقرارات فروشگاه را پذیرفته اید

  درخواست راهنمایی و مشاوره